El Consell Comarcal engega una campanya informativa per conscienciar els veïns de Banyoles que no abandonin residus voluminosos, mobles ni trastos a la via pública
28, de setembre 2017 15:07

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a través de la seva àrea de Medi Ambient, ha iniciat una campanya informativa sobre la recollida d’andròmines amb l'objectiu de conscienciar els veïns de Banyoles que no abandonin residus voluminosos, mobles ni trastos vells dins els contenidors d’escombraries convencionals ni a la via pública. Els residus voluminosos són aquelles deixalles que es generen a les llars que, pel seu volum i tipologia, no es poden dipositar en els contenidors del carrer i són difícils de transportar fins a les deixalleries, com per exemple, matalassos, catifes, mobles, trastos vells i electrodomèstics de grans dimensions. Aquest tipus de deixalles es recullen per separat de la resta d’escombraries per impedir-ne l’acumulació incontrolada a la via pública, que l’embruten i poden suposar problemes importants d’higiene i de seguretat. Tampoc es poden triar o desmuntar al carrer. Però a banda dels voluminosos tampoc es poden abandonar a la via pública altres tipus de deixalles com ara runes, pots de pintura o residus especials, tòxics i/o perillosos.

Per tant, els veïns interessats a desfer-se d’un voluminós, moble o trasto vell ha de trucar al telèfon de la Deixalleria de Banyoles, que és el 972 58 18 58, de 8 del matí a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda, per demanar-ne la recollida. La deixalleria li indicarà el dia, l’hora i ell lloc en què es farà la recollida, que coincidirà amb els dies en què es fa el servei a Banyoles. Aquest servei, totalment gratuït, es fa tots els dimarts i divendres feiners, de 8 del matí a 2 del migdia. L’usuari del servei haurà de portar els residus voluminosos al punt indicat, el dia abans després de les 8 del vespre o el mateix dia fins a les 8 del matí.

En resum, no es poden deixar residus voluminosos al carrer si abans no s’ha sol·licitat a la deixalleria la seva recollida, ni tampoc es poden abandonar fora dels punts de recollida fixats.

Cal recordar que l’abandonament de voluminosos dins o al costat dels contenidors d’escombraries, en parcs i jardins o a la via pública en general, estan prohibits pel reglament comarcal del servei de recollida de residus i per l’ordenança municipal de via pública de Banyoles, i poden ser sancionats amb multes d’entre 100 i 300 euros.