28, de setembre 2017 12:33

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany sol·licita a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya la realització d’un estudi de viabilitat del desplegament de la fibra òptica a la comarca. Concretament, el ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics d’aquest estudi que ha d’avaluar i valorar la viabilitat i costos del desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els municipis de la comarca.

Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, “el desplegament de la fibra òptica a tota la comarca és fonamental per garantir el desenvolupament econòmic a tots els municipis i fer possible que les empreses i els professionals no perdin el tren de la competitivitat”. La fibra òptica és actualment el mitjà de transmissió d’informació de major capacitat disponible per a les telecomunicacions, que possibilita l’accés a Internet a les més altes velocitats i, per tant, és bàsica per poder treballar de la manera més competitiva i adequada possible. Per a Xargay, la fibra òptica “és un servei clau perquè les empreses i els negocis de la comarca guanyin en competitivitat i per atraure inversions i, en general, per fer un pas més en el desenvolupament econòmic del Pla de l’Estany”.

El president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, recorda que es tracta d’una proposta que ja s’havia debatut en altres ocasions i que, arran d’una reunió amb la Generalitat, es va acordar demanar la realització de l’estudi atesa la conveniència i necessitat urgent de la implementació de la fibra òptica a tots els municipis de la comarca.

 Segons recull el dictamen de la Comissió Informativa, “l’ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar el servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, per fer possible el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada i posar les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, les empreses i la ciutadania”.

En el mateix context, el Consell Comarcal ha acordat també donar suport al Pacte Nacional per a la Societat Digital, signat entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per col·laborar en la implementació dels objectius d’aquest pacte.

El Pacte Nacional per a la Societat Digital respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per les diverses administracions i entitats en aquest àmbit. En aquest sentit, l’objectiu final del pacte és assegurar la connectivitat de les telecomunicacions d’alta prestació a tots els punts de Catalunya i construir una societat avançada, pròspera i cohesionada fent arribar la digitalització a tots els racons del país i posant les tecnologies al servei de les persones.