El Consell Comarcal del Pla de l’Estany torna a gestionar l’ajut de menjador escolar del curs 2024-2025
10, de maig 2024 12:17
  • Del 13 al 31 de maig les famílies amb infants que cursin el segon cicle d’educació infantil, educació primària o ESO, podran presentar la sol·licitud per rebre aquestes beques.

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany tornarà a gestionar l’ajut de menjador escolar per al curs 2024-2025. Del 13 al 31 de maig es poden presentar les sol·licituds de les conegudes com a “beques menjadors”, que s’adrecen a l’alumnat matriculat a un centre educatiu del Pla de l’Estany que estigui cursant el segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria (ESO).

Aquest proper dilluns 13 de maig i durant tot el mes de maig les famílies amb fills matriculats pel curs 2024-2025 podran fer la sol·licitud d’ajut de menjador escolar. Aquestes es podran presentar de forma telemàtica, mitjançant el tràmit “instància genèrica” de la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (www.plaestany.cat).

Les sol·licituds també es podran fer de forma presencial a la seu del consell en horari de 9 a 14 h i sempre amb cita prèvia, així com també es podran portar al centre escolar de l’alumne. En aquest cas, caldrà portar l’imprès de la sol·licitud degudament omplert i signat per la persona sol·licitant, així com tota la documentació necessària per tramitar-la.

A diferència dels que ja han estat matriculats aquest curs que poden presentar els la sol·licitud fins el 31 de maig, l’alumnat de nova matrícula en un centre escolar de la comarca té 20 dies hàbils per presentar-la, un cop hagi formalitzat la matrícula

La documentació obligatòria a presentar serà la pròpia sol·licitud individual d’ajut de menjador i el NIF o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar. La documentació complementària, així com les bases les trobareu a la pàgina web del consell.

En cas que la persona interessada ja hagués presentat una sol·licitud d’ajut de menjador amb la documentació obligatòria pertinent i no s’hagin produït modificacions de les dades, únicament cal validar la casella corresponent de la sol·licitud conforme es dona plena vigència als documents de què ja disposa el Consell Comarcal, per tal de no haver-los de presentar de nou.

Tota la documentació relacionada amb aquest tràmit es pot trobar a la web plaestany.cat.

Arxiu