15, de febrer 2022 12:01

A partir de l1 de gener del 2022 la recaptació de tributs dels municipis del Pla de lEstany serà gestionada per XALOC. Fins ara, aquest servei de gestió tributària i recaptació lha realitzat el Consell Comarcal del Pla de lEstany.

Així doncs els onze municipis que formen aquesta comarca suneixen als 151 municipis de les comarques gironines que tenen delegat determinades facultats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en XALOC.

Podeu realitzar els tràmits a través de la pàgina web www.xalocgirona.cat/ajuntament

Telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari: 972 900 251

c/e: pladelestany@xalocgirona.cat

Oficina d'atenció presencial de XALOC: de 9.00 h a 14.00 h a ña seu del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Carrer Catalunya, 48. 17820 Banyoles

 

Arxiu