El nou contracte conjunt del servei de recollida d’escombraries doblarà l’actual pressupost
08, de juliol 2021 09:29

En el Ple Extraordinari del Consell Comarcal del Pla de l’Estany (CCPE), que va tenir lloc ahir a la tarda de manera telemàtica, es va donar llum verda als expedients de licitació conjunta dels dos contractes per a la prestació dels serveis en matèria de recollida i transport de residus a Banyoles i al Pla de l'Estany per als pròxims cinc anys, un servei essencial per a la població del territori en què s’ha hagut de tenir molt en compte la particularitat de cadascun dels onze municipis. Per tant, es van aprovar els plecs administratius i plecs tècnics particulars del servei de tota la comarca i s'hi van incorporar els plecs tècnics i administratius particulars de Banyoles, els quals es van aprovar en Junta de Govern Local aquest passat 30 de juny.

Aquesta contractació conjunta es realitza en el marc del conveni de col·laboració entre el CCPE i l'Ajuntament de Banyoles del passat 14 d'abril de 2021 i té com a objectiu assegurar que la transició i el traspàs d'un únic contracte actual a dos nous contractes diferents es dugui a terme de manera coordinada, sense incidències ni afectacions als ciutadans o als mateixos treballadors. A més a més, es pretén aconseguir que els temps de l’adjudicació i la formalització dels nous contractes siguin els mateixos.

Contractació

El primer contracte cobrirà la capital i el segon oferirà el servei als deu municipis restants de la comarca del Pla de l’Estany. El Consell Comarcal serà l’ens encarregat de gestionar la licitació conjunta, però en la mesa de contractació s’hi asseurà personal de les dues administracions i una mateixa empresa podrà presentar-se a un dels dos lots en particular o a tots dos. Si es compleixen els terminis previstos, s’adjudicaran a finals de la tardor. Per altra banda, cal subratllar que el Consell Comarcal garanteix que es continuarà oferint el servei de recollida de residus fins que no s’adjudiqui el nou contracte.

El pressupost base de licitació de la contractació conjunta és de 10.278.497,82 euros, (6.845.245,44 euros per Banyoles per als pròxims cinc anys i 3.433.252,38 euros per a la comarca per als pròxims quatre anys, amb una pròrroga d’un any més. En valors anuals, les xifres són les següents: 1.253.309,72 euros per Banyoles i 858.313,10 euros per a la comarca, és a dir, prop dels 2 milions d’euros. D’aquesta manera es dobla el pressupost de l'actual servei, que és d'uns 950.000 euros anuals en conjunt, després que els diferents estudis hagin revelat que el que hi havia fins ara era deficitari per cobrir les necessitats reals.