04, de desembre 2015 12:10
El ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat una nova modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa del servei de tractament de residus sòlids urbans a l’abocador comarcal controlat de Puigpalter. En concret, i per tercer any consecutiu, la taxa es rebaixa i aquest cop, a partir del mes de gener de 2016, el preu per tona d’abocaments de residus que hauran de pagar els ajuntaments de la comarca passa de 47 a 42 euros. La proposta va ser aprovada per la majoria del ple del Consell.

L’any passat ja es va fer una rebaixa que passava de 52 a 47 euros per tona i l’any anterior s’havia disminuït de 69 a 52 euros per tona. Tot i això, en tots els casos, la quota s’incrementa amb el cànon que estableix l’Agència de Residus de Catalunya.

La modificació de les taxes que es va aprovar el mes d’abril del 2013, mitjançant la qual es van admetre residus municipals i industrials assimilables, produïts fora de la comarca, ha permès incrementar les entrades al dipòsit controlat de Puigpalter i reduir les taxes que s’apliquen als ajuntaments del Pla de l’Estany. Es preveu que l’any 2015 s’hagin tractat més de 3.000 tones de residus procedents de municipis de fora de la comarca.

Les instal•lacions de Puigpalter van ser dissenyades per una entrada anual de residus a l’entorn de les 25.000 tones. Tant per les millores introduïdes en la seva gestió com per l’augment del reciclatge i els efectes de la crisi econòmica, aquest volum es va reduir progressivament fins arribar a les 10.000 tones, fet que implicava un encariment del preu per tona de la taxa d’entrada ja que els costos d’eliminació són pràcticament fixes. Les solucions adoptades des de fa dos anys, amb l’entrada de residus procedents de fora de la comarca, han permès mantenir la sostenibilitat econòmica del servei i fins i tot rebaixar les taxes tant per als municipis com per a les empreses del Pla de l’Estany. L’any passat s’hi van tractar unes 14.000 tones.