20, de novembre 2015 11:22
L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany continuen treballant per acollir refugiats sirians, en cas de ser necessari. Així doncs, el consistori i el Consell estan treballant en la fitxa d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades que està coordinant la Generalitat de Catalunya. Es tracta de demostrar una vegada més la seva predisposició sobre aquesta acollida.

Concretament, s’estan inventariant tots els recursos tant materials com immaterials. L’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany fan una crida per obtenir habitatges, professors per ensenyar català, castellà o alfabetització, persones que vulguin acompanyar-los personalment i familiarment en les seves tasques diàries, o ajuda per a la prestació de serveis de salut complementaris com ara atenció psicològica i terapèutica. També, busquen ciutadans que vulguin ajudar als refugiats en activitats de lleure o esports, traductors i mediadors interculturals.

Totes les persones que desitgin fer-se voluntàries per ajudar als refugiats sirians han de trucar a l’Ajuntament de Banyoles i demanar per l’àrea de Benestar social.

Pla d’actuació de l’Ajuntament de Banyoles i altres mesures

Durant l’últim Consell de cooperació i solidaritat de Banyoles es va aprovar el Pla d’actuació de l’Ajuntament de Banyoles. Aquest Pla inclou convertir el Consell en el lloc de trobada i generació de propostes sobre totes les problemàtiques de cooperació i solidaritat, i crear a l’Ajuntament una comissió tècnica transversal per treballar a nivell tècnic les problemàtiques sobre els refugiats. A més, el Pla incorpora contactar amb entitats i augmentar el voluntariat, sobretot un voluntariat especialitzat en aspectes de traducció. Finalment, es buscaran mesures de sensibilització sobre el tema.

L’Ajuntament de Banyoles està treballant l’assistència i una futura acollida de qualitat als refugiats sirians en coordinació amb les capitals de comarca de les comarques gironines i també seguint els passos de la Generalitat de Catalunya. De fet, el ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar efectuar una aportació de 2.000 euros en concepte de col•laboració al projecte de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'Àrea Mediterrània gestionat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.