22, d’octubre 2015 11:07
El Consell del Pla de l’Estany ha signat un conveni de col•laboració amb l’empresa Nestlé per promoure la recollida i el reciclatge de les càpsules de plàstic i d’alumini de cafè que procedeixen de les deixalleries de la comarca. Aquesta actuació s’ha iniciat amb el mes d’octubre, tant a la deixalleria comarcal com a la mòbil.

Les càpsules de cafè, que s’han anat popularitzant en els darrers anys, han suposat un problema de gestió amb els sistemes actuals de recollida. En ser un producte que porta incorporats matèria orgànica (cafè) i plàstic i alumini, tot junt, no pot anar al contenidor d’orgànica ni tampoc al d’envasos. Per tant, en principi, calia dipositar-lo directament al contenidor de rebuig però es perdia la possibilitat de reciclatge dels seus materials amb el conseqüent impacte ambiental.

Aquest fet ha comportat que en els darrers anys s’han anat succeint i incrementant les peticions ciutadanes al Pla de l’Estany per disposar d’un lloc específic per poder dipositar les càpsules de cafè, ja sigui a la deixalleria fixa o mòbil o en els punts de venda i que aquestes puguin ser tractades i gestionades correctament. A més, la normativa vigent obliga als productors a promoure el reciclatge o recuperació dels seus residus, assumint la devolució, gestió i cost de recollida i tractament d’aquests productes.

Fruït d’aquest conveni, l’empresa Nestlé es compromet a retirar i a tractar, sense cap limitació de volum o de marca i de forma gratuïta, les càpsules mono dosis de plàstic i d’alumini amb tot el seu contingut que siguin recollides per les deixalleries del Consell Comarcal. Aquesta recollida es portarà a terme a la deixalleria comarcal de Puigpalter de forma periòdica.

L’empresa ha proporcionat al Consell, i de forma gratuïta, unes bosses per a ser col•locades en els contenidors i que serviran per dipositar les càpsules objecte de la recollida i fer-ne el seu transport a les plantes de tractament. A mode d'exemple, les càpsules de plàstic s'identifiquen com a Nescafé Dolce Gusto i les d'alumini com a Nespresso. L’acord tindrà una durada d’un any i es podrà prorrogar de forma periòdica.

Nestlé Espanya, en el seu compromís amb el medi ambient, porta desenvolupant des del 2011 un ambiciós pla de reciclatge integral de càpsules. Actualment existeixen 882 punts de recollida tant en punts nets fixos i rutes de punts nets distribuïts entre Catalunya, el País Basc, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Palma de Mallorca i la Rioja, el que representa una cobertura de població de més de 11,5 milions de persones.