24, de setembre 2015 12:40
Un curs més, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha posat en marxa tot l’operatiu vinculat amb els serveis de transport i menjador escolars, en el marc del conveni de col·laboració que hi ha signats entre el Departament d’Ensenyament i l’ens comarcal que formalitza la delegació de competències quant a la gestió d’aquests serveis i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

Pel que fa al servei de transport, d’acord amb les sol•licituds rebudes, es desplaçaran diàriament més de 750 alumnes de tota la comarca, corresponents als nivells d’educació infantil, primària i secundària dels diferents centres. Es tracta d’una xifra lleugerament superior a la de l’inici del curs anterior que es concretarà un cop es facin efectives totes les inscripcions dels alumnes de batxillerat que faran ús d’aquest servei, que no és obligatori, els repetidors i altres altes de darrera hora.

Per fer possible aquesta prestació, hi ha en servei una flota de 24 vehicles que pertanyen a tres empreses de transport. En total hi ha en funcionament 22 línies de transport a tota la comarca. Així mateix, com cada any el Consell Comarcal ha editat la guia de transport escolar, un llibret informatiu en què es detallen els recorreguts, les parades i els horaris de les línies d’autobús escolar de la comarca, entre altra informació, i que s’envia, abans de l’inici del curs, a tot l’alumnat usuari del servei, així com als centre educatius del Pla de l’Estany.

Quant a la concessió de les ajudes de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques, a la convocatòria d’enguany s’han rebut 625 sol·licituds, un nombre molt semblant al del curs.