08, de maig 2015 10:10

El ple del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, convocat dimecres passat amb caràcter extraordinari, va aprovar per unanimitat el Compte General del 2014. Aquest document representa la liquidació definitiva del darrer exercici i registra un superàvit real, segons l'estudi de costos que l'acompanya, de 443.871,76 euros, el 4,87% de tot el pressupost comarcal que ha tingut 9.108.673,41 euros de despeses i 9.552.545,17 euros d'ingressos.

 El dictamen anava acompanyat, per segon any, per un detallat estudi de costos de les despeses i els ingressos dels diferents serveis. El president del Consell, Jordi Xargay, va remarcar algunes de les àrees que havien millorat la seva gestió com la de Medi Ambient, la de Serveis Socials o la gestió tributària.

 Xargay també va recordar que el nivell d'endeutament s'havia reduït al 50% i que el Consell fa el pagament a proveïdors dins del termini legal de 30 dies. En aquest sentit va manifestar que “la situació amb la qual deixem la institució és molt millor que la que teníem ara fa quatre anys. Tenim molt ben encarat el futur i crec que amb aquestes xifres els nous responsables del govern comarcal poden reduir les aportacions dels municipis en alguns àmbits”.