Informació per a la gestió cadastral

Es pot presentar a les oficines de Recaptació del Consell Comarcal del Pla de l'Estany la documentació per a qualsevol alteració física i jurídica, tant de finques urbanes com rústiques. 

Es pot accedir a l'enllaç de Cadastre ENLLAÇ PÀGINA WEB CADASTRE   i seguir les instruccions per complimentar el model de Declaració Cadastral (MOD 900D) adjuntant la documentació per a cadascún dels tràmits especificats a continuació:

En omplir aquest model s'especifica quina documentació cal presentar, segons el que es sol.liciti:  

- Canvis de nom o titular. Canvis de percentatge en la titularitat.

Alteracions físiques d'obra nova, ampliació, reforma o rehabilitació

Alteracions físiques per a segregacions, agrupacions o divisions horitzontals

Alteracions físiques canvi de cultiu, ús, demolició

 

També a través d'aquest enllaç podreu presentar recursos, al.legacions, documentació requerida..., altres  sol.licituds o escrits genèrics.

 

Si disposeu de certificat digital o DNIE obtindreu automàticament justificant del registre d'entrada. Si no, cal que imprimiu el model i el presenteu a les nostres oficines o a la Gerència Territorial de Cadastre a Girona.