Programa Treball i Formació

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha contractat un total de 7 persones dintre del marc del programa de Treball i Formació, programa finançat des del Servei d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu, amb l'objectiu de contractar persones aturades, que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació o bé que s’hagin quedat sense feina amb motiu de la COVID. Aquest any s’ha comptat amb dues convocatòries diferenciades. Una convocatòria extraordinària regulada per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre 20/2020, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació i la Resolució TSF/1419/2020. I una segona convocatòria específica per la Línia DONA i l’acció COOR amb Resolució TSF/2831/2020.

 

El detall de les persones contractades ha estat el següent:

Línia PANP-COVID: S'han contractat 2 persones amb un contracte de 9 mesos. Una de les persones realitzarà funcions de peó forestal amb desbrossadora i l’altra persona treballarà com auxiliar administrativa a l’àrea de secretaria. El requisit ha estat que fossin persones en atur no perceptores de prestació o subsidi per desocupació ni,  preferentment majors de 45 anys. 

Línia COVID: S'han contractat un total de 2 persones amb un contracte de 9 mesos. Una de les persones realitzarà funcions de peó forestal amb xerrac i l’altra persona treballarà com administrativa a l’àrea de medi ambient. El requisit ha estat que fossin persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020.

Línia DONA: S'han contractat un total de 2 dones amb un contracte de 12 mesos. Gràcies a aquestes contractacions, es realitzarà un cens d’empreses al territori i s’oferirà un servei al Punt d’Assessorament Digital per a totes aquelles persones que tinguin dubtes en la realització de tràmits telemàtics.  

Finalment, s'ha contractat a una persona per realitzar les funcions de coordinació durant 12 mesos, per tal que faci un seguiment i una supervisió del bon funcionament del programa.

 

L'Àrea de Promoció Territorial és l'encarregada de gestionar aquest Programa que té com a objectiu millorar l'ocupació i facilitar la inserció laboral futura a partir de la combinar l'experiència professional amb una formació professional transversal.