Contractació de Joves en Pràctiques

El Programa de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, regulat per l’Ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1556/2021, és un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea que vol incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació i beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar-los una ocupació estable i duradora.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha rebut una subvenció de 33.000€ per a la contractació en pràctiques de 3 joves per treballar en diferents projectes comarcals. Les durades dels contractes seran de 6 mesos.

Els llocs de treball previstos i les titulacions necessàries són:

  • Administratiu/va: CFGM o CFGS Administració
  • Informador/a ambiental: Grau en Biologia, o CF ciències ambientals o similar
  • Tècnic de transició energètica: Grau en enginyeria forestal, biologia, ciències ambientals o similar

Els requisits de les persones participants són:

  • Tenir entre 16 i 29 anys
  • Estar inscrit/a a Garantia Juvenil
  • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació
  • Estar en possessió d’una titulació superior
  • Complir amb els requisits de la contractació en pràctiques

L'Àrea de Promoció Territorial és l'encarregada de gestionar aquest Programa.