EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY CONTRACTA 12 PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR EN EL MARC D’UNA NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
13, de febrer 2017 13:07

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany acaba de contractar 12 persones en situació d’atur gràcies a una nova edició del programa Treball i Formació subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Fons Social Europeu. El programa Treball i Formació té dues línies d’actuació: una adreçada a persones aturades que han esgotat la possibilitat de cobrar cap prestació, i una altra dirigida a beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció. En tots dos casos es tracta de persones aturades, majoritàriament de llarga durada. Segons ha explicat la consellera de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Joana Vilà, “des de fa quatre anys, des del consell comarcal ens acollim a aquestes subvencions del programa Treball i Formació per tal de poder formar i alhora contribuir a la inserció en el mercat laboral de les persones de la comarca que es troben en dificultats de retorn dins del mercat laboral”.

En el cas del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de les dotze persones contractades, dues s’han contractat per dotze mesos i les altres deu per sis mesos, i faran principalment tasques forestals i de jardineria per la comarca a més d’assistir a mòduls de formació. En aquest sentit, el programa uneix l’experiència laboral i la formació amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat en finalitzar el projecte, coordinat des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Programa Treball i Formació. Les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa Treball i Formació, regides per l’Ordre TSF/296/2016, tenen vocació de marc normatiu estable, partint de l’experiència acumulada des de l’inici del Programa, i es proposen millorar qualitativament la política activa de foment de l’ocupació, unificar les condicions i simplificar el procediment de sol·licituds dels ajuts, la gestió de les actuacions i la justificació de les subvencions.