El Consell Comarcal del Pla de l’Estany celebra el ple ordinari del mes de setembre
28, de setembre 2020 10:29

Aquest dimecres 30 de setembre tindrà lloc una nova sessió de ple ordinari del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. El ple se celebrarà a les 20 h per via telemàtica. L’ordre del dia és el següent: 
 

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior núm. PLE2020000007, de 22 de juliol

2.- Informació de la Presidència

3.- Donar compte dels Decrets de Presidència (núm. 532 a 707)

4.- Donar compte dels Decrets de Gerència (núm. 636 a 873)

5.- PROP_ACORD DONAR COMPTE DECRET DE DELEGACIÓ FUNCIONS DE LA PRESIDENCIA  06082020

6.- PROP_ACORD DONAR COMPTE PLE LINEES FONAENTALS PRESSUPOST 2021 18092020

7.- PROP_ACORD DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 2N TRIMESTRE A 15092020

8.- PROP_ACORD DONAR COMPTE INFORME D'EXECUCIO PRESSUPOSTARIA 2N TRIMESTRE A 15092020

9.- PROPOSTA de ratificació de l'acord de pròrroga i modificació del contracte de serveis pel transport escolar col·lectiu de la comarca del Pla de l'Estany per al curs 2020-2021

10.- PROPOSTA de Conveni marc de gestió per a la prestació dels servei de menjador escolar als centres d'ensenyament dels nivells obligatoris i/o de segon cicle d'educació infantil de titularitat del Departament d'Educació, de la comarca del Pla de l'Estany

11.- PROPOSTA de Conveni per al finançament de la gestió del transport col·lectiu obligatori a la UEC de Can Cuní

12.- PROPOSTA de conveni i acceptació de la delegació de competències del municipi d'Esponellà en matèria de sanejament d'aigües en alta a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

13.- PROPOSTA de conveni i acceptació de la delegació de competències del municipi de Vilademuls en matèria de sanejament d'aigües en alta a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

14.- Propostes amb caràcter d'urgència

15.- Precs i preguntes

Banyoles, a la data de la signatura electrònica.

Francesc Castañer Campolier

President